Vector họa tiết in áo cách điệu đáng sợ kinh dị 2

banner hiep hoi

Đối với chúng ta nhu cầu thiết kế luôn luôn phát triển, đối với thiết kế áo thì luôn có sợ tươi mới trong từng sản phẩm, Vector6 đưa một số hình họa tiết cách điệu dùng cho in áo hoặc tattoo..v.v. tới mọi người. Hãy luôn ủng hộ chúng tôi để Vector6 đa dạng nhiều dữ liệu đồ họa hơn nữa nhé. Download miễn phí tại Vector6.com (part 2)

tee-template531.jpg tee-template532.jpg tee-template533.jpg tee-template534.jpg tee-template535.jpg tee-template536.jpg tee-template537.jpg tee-template538.jpg tee-template539.jpg tee-template540.jpg tee-template521.jpg tee-template522.jpg tee-template523.jpg tee-template524.jpg tee-template525.jpg tee-template526.jpg tee-template527.jpg tee-template528.jpg tee-template529.jpg tee-template530.jpg

(Download 217 MB)

free vector6


Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]