Vector hình dáng zombies kinh dị 2


Bạn có đang theo dõi seri phim The Walking Dead hay không ? Nếu có thì chắc hẳn bạn đang thắc mắc họ đã hóa trang những zombies trong phim trông thật kinh dị như thế nào? Để trả lời, hãy xem bộ vector này nhé. (part 2)

Vectorhinhdangzombieskinhdi2fae4f.jpg Vectorhinhdangzombieskinhdi35246e.jpg Vectorhinhdangzombieskinhdi49a29d.jpg Vectorhinhdangzombieskinhdi52a73a.jpg Vectorhinhdangzombieskinhdi6845bc.jpg Vectorhinhdangzombieskinhdi722731.jpg Vectorhinhdangzombieskinhdi84e28b.jpg Vectorhinhdangzombieskinhdi9a3b2b.jpg Vectorhinhdangzombieskinhdi101d0da.jpg

(Download 12 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare 

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]