Vector hình dáng zombies kinh dị 1


Bạn có đang theo dõi seri phim The Walking Dead hay không ? Nếu có thì chắc hẳn bạn đang thắc mắc họ đã hóa trang những zombies trong phim trông thật kinh dị như thế nào? Để trả lời, hãy xem bộ vector này nhé. (part 1)

Vectorhinhdangzombieskinhdi1.jpg Vectorhinhdangzombieskinhdi2.jpg Vectorhinhdangzombieskinhdi3.jpg Vectorhinhdangzombieskinhdi4.jpg Vectorhinhdangzombieskinhdi5.jpg Vectorhinhdangzombieskinhdi6.jpg Vectorhinhdangzombieskinhdi7.jpg Vectorhinhdangzombieskinhdi8.jpg Vectorhinhdangzombieskinhdi9.jpg Vectorhinhdangzombieskinhdi10.jpg

(Download 7 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare 

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]