Vector hình dáng con người bằng một nét vẽ 2

banner hiep hoi

Đây có lẽ là bộ vector độc đáo nhất khi tất cả hình dáng trong người trong cuộc sống được thể hiện qua chỉ bằng những nét vẽ liền mạch, quá sáng tạo và đẳng cấp phải không các bạn. (part 2)

Vectorhinhdangconnguoibang1nenve14a772.jpg
Vectorhinhdangconnguoibang1nenve23cc51.jpg
Vectorhinhdangconnguoibang1nenve3aad2f.jpg
Vectorhinhdangconnguoibang1nenve41180e.jpg
Vectorhinhdangconnguoibang1nenve592b85.jpg
Vectorhinhdangconnguoibang1nenve6cd31d.jpg
Vectorhinhdangconnguoibang1nenve704f5f.jpg
Vectorhinhdangconnguoibang1nenve8b69c4.jpg
Vectorhinhdangconnguoibang1nenve99606c.jpg
Vectorhinhdangconnguoibang1nenve108ceb1.jpg
Vectorhinhdangconnguoibang1nenve1173240.jpg
Vectorhinhdangconnguoibang1nenve1243941.jpg

(Download 8 MB) – Fshare

free vector6


Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]