Vector hình dáng con người bằng một nét vẽ 1

banner hiep hoi

Đây có lẽ là bộ vector độc đáo nhất khi tất cả hình dáng trong người trong cuộc sống được thể hiện qua chỉ bằng những nét vẽ liền mạch, quá sáng tạo và đẳng cấp phải không các bạn. (part 1)

Vectorhinhdangconnguoibang1nenve1.jpg
Vectorhinhdangconnguoibang1nenve2.jpg
Vectorhinhdangconnguoibang1nenve3.jpg
Vectorhinhdangconnguoibang1nenve4.jpg
Vectorhinhdangconnguoibang1nenve5.jpg
Vectorhinhdangconnguoibang1nenve6.jpg
Vectorhinhdangconnguoibang1nenve7.jpg
Vectorhinhdangconnguoibang1nenve8.jpg
Vectorhinhdangconnguoibang1nenve9.jpg
Vectorhinhdangconnguoibang1nenve10.jpg
Vectorhinhdangconnguoibang1nenve11.jpg
Vectorhinhdangconnguoibang1nenve12.jpg
Vectorhinhdangconnguoibang1nenve13.jpg

(Download 6 MB) – Fshare

free vector6


Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]