Vector hình ảnh nguyên tử, phân tử vật lý 1


Nguyên tử và phân tử luôn có trong tất cả mọi sự vật, sinh vật sống hàng ngày của chúng ta, chúng được cấu thành như thế nào, hình dáng ra sao, thì mời bạn xem bộ vector này nhé. (part 1)

Vectorhinhanhnguyentuphantuvatly1.jpg
Vectorhinhanhnguyentuphantuvatly2.jpg
Vectorhinhanhnguyentuphantuvatly3.jpg
Vectorhinhanhnguyentuphantuvatly4.jpg
Vectorhinhanhnguyentuphantuvatly5.jpg
Vectorhinhanhnguyentuphantuvatly6.jpg
Vectorhinhanhnguyentuphantuvatly7.jpg
Vectorhinhanhnguyentuphantuvatly8.jpg
Vectorhinhanhnguyentuphantuvatly9.jpg
Vectorhinhanhnguyentuphantuvatly10.jpg
Vectorhinhanhnguyentuphantuvatly11.jpg
Vectorhinhanhnguyentuphantuvatly12.jpg

(Download 6 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare 

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]