Vector hình ảnh chú ếch xanh dễ thương 1


Chắc chắn ai cũng sợ những chú ếch xanh với làn da sần sùi, nhơn nhớt, dễ sợ, nên khi gặp ai cũng tránh xa. Tuy nhiên, khi xem bộ vector dưới đây, chắc hẳn bạn sẽ có những suy nghĩ khác, nhìn chúng trông dễ thương và đáng yêu thế kia mà. (part 1)

Vectorhinhanhchuechxanhdethuong1.jpg Vectorhinhanhchuechxanhdethuong2.jpg Vectorhinhanhchuechxanhdethuong3.jpg Vectorhinhanhchuechxanhdethuong4.jpg Vectorhinhanhchuechxanhdethuong5.jpg Vectorhinhanhchuechxanhdethuong6.jpg Vectorhinhanhchuechxanhdethuong7.jpg Vectorhinhanhchuechxanhdethuong8.jpg Vectorhinhanhchuechxanhdethuong9.jpg Vectorhinhanhchuechxanhdethuong10.jpg Vectorhinhanhchuechxanhdethuong11.jpg Vectorhinhanhchuechxanhdethuong12.jpg Vectorhinhanhchuechxanhdethuong13.jpg

(Download 8 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare 

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]