Vector hình ảnh chiếc đồng hồ cát


Hiện nay, với sự phát triển của khoa học và công nghệ, thì đồng hồ cũng phát triển theo, từ đồng hồ cơ, đồng hồ điện tử, năng lượng mặt trời,…. nhưng chiếc đồng hồ cát vẫn còn tồn tại với những ưu điểm vượt trội của nó, hãy cũng chiêm ngưỡng những chiếc đồng hồ ấy nhé.

Vectorhinhanhchiecdonghocat1.jpg
Vectorhinhanhchiecdonghocat2.jpg
Vectorhinhanhchiecdonghocat3.jpg
Vectorhinhanhchiecdonghocat4.jpg
Vectorhinhanhchiecdonghocat5.jpg
Vectorhinhanhchiecdonghocat6.jpg
Vectorhinhanhchiecdonghocat7.jpg
Vectorhinhanhchiecdonghocat8.jpg
Vectorhinhanhchiecdonghocat9.jpg
Vectorhinhanhchiecdonghocat10.jpg

(Download 12 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare 

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]