Vector hình ảnh các loại đầu đạn, võ đạn 1


Thêm 1 bộ vector nữa về súng ống và đạn dược, có lẽ thích hợp cho các chàng trai thích quân sự, thích tìm hiểu, thích sưu tập các loại đầu đạn hay võ đạn. (part 1)

Vectorhinhanhcacloaidaudanvodan1.jpg
Vectorhinhanhcacloaidaudanvodan2.jpg
Vectorhinhanhcacloaidaudanvodan3.jpg
Vectorhinhanhcacloaidaudanvodan4.jpg
Vectorhinhanhcacloaidaudanvodan5.jpg
Vectorhinhanhcacloaidaudanvodan6.jpg
Vectorhinhanhcacloaidaudanvodan7.jpg
Vectorhinhanhcacloaidaudanvodan8.jpg
Vectorhinhanhcacloaidaudanvodan9.jpg
Vectorhinhanhcacloaidaudanvodan10.jpg
Vectorhinhanhcacloaidaudanvodan11.jpg
Vectorhinhanhcacloaidaudanvodan12.jpg

(Download 15 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare 

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]