Vector hiệu ứng ánh sáng 1


Tổng hợp bộ vector hiệu ứng ánh sáng tuyệt đẹp, giúp cho các designer tạo nên những điểm nhấn cho tác phẩm nghệ thuật của mình, với đầy đủ các loại màu sắc, vầng sáng và hiệu ứng khác nhau. (part 1)

Vectorhieuunganhsang1.jpg
Vectorhieuunganhsang2.jpg
Vectorhieuunganhsang3.jpg
Vectorhieuunganhsang4.jpg
Vectorhieuunganhsang5.jpg
Vectorhieuunganhsang6.jpg
Vectorhieuunganhsang7.jpg
Vectorhieuunganhsang8.jpg
Vectorhieuunganhsang9.jpg
Vectorhieuunganhsang10.jpg
Vectorhieuunganhsang11.jpg
Vectorhieuunganhsang12.jpg
Vectorhieuunganhsang13.jpg

(Download 12 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare –  4Share

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]