Vector giấy khen, giấy chứng nhận học bổng 2


Tổng hợp bộ vector giấy khen và giấy chứng nhận học bổng của các trung tâm cũng như các trường đại học trên toàn thế giới. Bạn có ao ước 1 ngày tên của mình sẽ được in trên giấy chứng nhận học bổng của các trường quốc tế hay không? Thế thì hãy cùng nhau chiêm ngưỡng và xem các mẫu dưới đây nhé. (part 2)

Vectorgiaykhengiaychungnhanhocbong1cb8cb.jpg
Vectorgiaykhengiaychungnhanhocbong2a535d.jpg
Vectorgiaykhengiaychungnhanhocbong38fdee.jpg
Vectorgiaykhengiaychungnhanhocbong41c4ce.jpg
Vectorgiaykhengiaychungnhanhocbong59c6cb.jpg
Vectorgiaykhengiaychungnhanhocbong651bb9.jpg
Vectorgiaykhengiaychungnhanhocbong75b222.jpg
Vectorgiaykhengiaychungnhanhocbong8fef33.jpg
Vectorgiaykhengiaychungnhanhocbong961750.jpg
Vectorgiaykhengiaychungnhanhocbong10edb26.jpg
Vectorgiaykhengiaychungnhanhocbong114019d.jpg
Vectorgiaykhengiaychungnhanhocbong121a8ca.jpg
Vectorgiaykhengiaychungnhanhocbong13a78ce.jpg
Vectorgiaykhengiaychungnhanhocbong14444de.jpg
Vectorgiaykhengiaychungnhanhocbong1500677.jpg
Vectorgiaykhengiaychungnhanhocbong162cb57.jpg
Vectorgiaykhengiaychungnhanhocbong176c611.jpg

(Download 3 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare –  4Share

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]