Vector giấy khen, giấy chứng nhận học bổng 1


Tổng hợp bộ vector giấy khen và giấy chứng nhận học bổng của các trung tâm cũng như các trường đại học trên toàn thế giới. Bạn có ao ước 1 ngày tên của mình sẽ được in trên giấy chứng nhận học bổng của các trường quốc tế hay không? Thế thì hãy cùng nhau chiêm ngưỡng và xem các mẫu dưới đây nhé. (part 1)

Vectorgiaykhengiaychungnhanhocbong1.jpg
Vectorgiaykhengiaychungnhanhocbong2.jpg
Vectorgiaykhengiaychungnhanhocbong3.jpg
Vectorgiaykhengiaychungnhanhocbong4.jpg
Vectorgiaykhengiaychungnhanhocbong5.jpg
Vectorgiaykhengiaychungnhanhocbong6.jpg
Vectorgiaykhengiaychungnhanhocbong7.jpg
Vectorgiaykhengiaychungnhanhocbong8.jpg
Vectorgiaykhengiaychungnhanhocbong9.jpg
Vectorgiaykhengiaychungnhanhocbong10.jpg
Vectorgiaykhengiaychungnhanhocbong11.jpg
Vectorgiaykhengiaychungnhanhocbong12.jpg
Vectorgiaykhengiaychungnhanhocbong13.jpg
Vectorgiaykhengiaychungnhanhocbong14.jpg
Vectorgiaykhengiaychungnhanhocbong15.jpg
Vectorgiaykhengiaychungnhanhocbong16.jpg
Vectorgiaykhengiaychungnhanhocbong17.jpg

(Download 21 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare –  4Share

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]