_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"vector6.com","urls":{"Home":"https://vector6.com","Category":"https://vector6.com/tong-hop-2/motion/after-effect-motion/","Archive":"https://vector6.com/2017/12/","Post":"https://vector6.com/psd-tranh-dong-ho-ho-vinh-hoa-em-om-ga/","Page":"https://vector6.com/search_gcse/","Attachment":"https://vector6.com/psd-tranh-dong-ho-ho-vinh-hoa-em-om-ga/psd-tranh-dong-ho-3d-2/","Nav_menu_item":"https://vector6.com/thiet-ke-in-an/","Opanda-item":"https://vector6.com/opanda-item/opanda_default_signin_locker/"}}_ap_ufee Vector giao diện cửa hàng, shop kinh doanh 3

Vector giao diện cửa hàng, shop kinh doanh 3


Bạn muốn mở 1 nhà hàng mini, muốn mở 1 tiệm bánh, 1 quán cafe, hay 1 tiệm đồ ăn nhanh, thì đây chính là bộ vector để bạn lên ý tưởng kinh doanh cho riêng mình. (part 3)

Vectorthietkecacloaicuahangshopkinhdoanh137e18.jpg
Vectorthietkecacloaicuahangshopkinhdoanh267870.jpg
Vectorthietkecacloaicuahangshopkinhdoanh33551e.jpg
Vectorthietkecacloaicuahangshopkinhdoanh49a658.jpg
Vectorthietkecacloaicuahangshopkinhdoanh5b6e23.jpg
Vectorthietkecacloaicuahangshopkinhdoanh695f87.jpg
Vectorthietkecacloaicuahangshopkinhdoanh72bf5a.jpg
Vectorthietkecacloaicuahangshopkinhdoanh804e4f.jpg
Vectorthietkecacloaicuahangshopkinhdoanh93511d.jpg
Vectorthietkecacloaicuahangshopkinhdoanh106f408.jpg
Vectorthietkecacloaicuahangshopkinhdoanh115cb51.jpg

(Download 4 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
Report post contact: vector6.com@gmail.com