_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"vector6.com","urls":{"Home":"https://vector6.com","Category":"https://vector6.com/tong-hop-2/motion/after-effect-motion/","Archive":"https://vector6.com/2017/10/","Post":"https://vector6.com/psd-mockup-iphone-x-phai-noi-la-cuc-chat-2/","Page":"https://vector6.com/search_gcse/","Attachment":"https://vector6.com/psd-mockup-iphone-x-phai-noi-la-cuc-chat-2/mockup-iphone-x-trang-2/","Nav_menu_item":"https://vector6.com/thiet-ke-in-an/","Opanda-item":"https://vector6.com/opanda-item/opanda_default_signin_locker/"}}_ap_ufee Vector giao diện cửa hàng, shop kinh doanh 2

Vector giao diện cửa hàng, shop kinh doanh 2


Bạn muốn mở 1 nhà hàng mini, muốn mở 1 tiệm bánh, 1 quán cafe, hay 1 tiệm đồ ăn nhanh, thì đây chính là bộ vector để bạn lên ý tưởng kinh doanh cho riêng mình. (part 2)

Vectorthietkecacloaicuahangshopkinhdoanh13753a.jpg
Vectorthietkecacloaicuahangshopkinhdoanh216d41.jpg
Vectorthietkecacloaicuahangshopkinhdoanh3d38dd.jpg
Vectorthietkecacloaicuahangshopkinhdoanh4a00df.jpg
Vectorthietkecacloaicuahangshopkinhdoanh54608d.jpg
Vectorthietkecacloaicuahangshopkinhdoanh66fdd7.jpg
Vectorthietkecacloaicuahangshopkinhdoanh7057fe.jpg
Vectorthietkecacloaicuahangshopkinhdoanh84f09c.jpg
Vectorthietkecacloaicuahangshopkinhdoanh9715b4.jpg
Vectorthietkecacloaicuahangshopkinhdoanh10d2ed2.jpg
Vectorthietkecacloaicuahangshopkinhdoanh11586f1.jpg

(Download 4 MB) – Vip link 1Vip link 2Fshare

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
Report post contact: vector6.com@gmail.com