Vector giao diện cửa hàng, shop kinh doanh 1


Bạn muốn mở 1 nhà hàng mini, muốn mở 1 tiệm bánh, 1 quán cafe, hay 1 tiệm đồ ăn nhanh, thì đây chính là bộ vector để bạn lên ý tưởng kinh doanh cho riêng mình. (part 1)

Vectorthietkecacloaicuahangshopkinhdoanh1.jpg
Vectorthietkecacloaicuahangshopkinhdoanh2.jpg
Vectorthietkecacloaicuahangshopkinhdoanh3.jpg
Vectorthietkecacloaicuahangshopkinhdoanh4.jpg
Vectorthietkecacloaicuahangshopkinhdoanh5.jpg
Vectorthietkecacloaicuahangshopkinhdoanh6.jpg
Vectorthietkecacloaicuahangshopkinhdoanh7.jpg
Vectorthietkecacloaicuahangshopkinhdoanh8.jpg
Vectorthietkecacloaicuahangshopkinhdoanh9.jpg
Vectorthietkecacloaicuahangshopkinhdoanh10.jpg
Vectorthietkecacloaicuahangshopkinhdoanh11.jpg

(Download 4 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]