_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"vector6.com","urls":{"Home":"https://vector6.com","Category":"https://vector6.com/tong-hop-2/motion/after-effect-motion/","Archive":"https://vector6.com/2017/11/","Post":"https://vector6.com/vector-thiet-ke-logo-cong-ty-cuc-sang-trong-2/","Page":"https://vector6.com/search_gcse/","Attachment":"https://vector6.com/vector-thiet-ke-logo-cong-ty-cuc-sang-trong-2/vectorthietkelogocongtycucsangtrong7531c01/","Nav_menu_item":"https://vector6.com/thiet-ke-in-an/","Opanda-item":"https://vector6.com/opanda-item/opanda_default_signin_locker/"}}_ap_ufee Vector giao diện cửa hàng, shop kinh doanh 1

Vector giao diện cửa hàng, shop kinh doanh 1


Bạn muốn mở 1 nhà hàng mini, muốn mở 1 tiệm bánh, 1 quán cafe, hay 1 tiệm đồ ăn nhanh, thì đây chính là bộ vector để bạn lên ý tưởng kinh doanh cho riêng mình. (part 1)

Vectorthietkecacloaicuahangshopkinhdoanh1.jpg
Vectorthietkecacloaicuahangshopkinhdoanh2.jpg
Vectorthietkecacloaicuahangshopkinhdoanh3.jpg
Vectorthietkecacloaicuahangshopkinhdoanh4.jpg
Vectorthietkecacloaicuahangshopkinhdoanh5.jpg
Vectorthietkecacloaicuahangshopkinhdoanh6.jpg
Vectorthietkecacloaicuahangshopkinhdoanh7.jpg
Vectorthietkecacloaicuahangshopkinhdoanh8.jpg
Vectorthietkecacloaicuahangshopkinhdoanh9.jpg
Vectorthietkecacloaicuahangshopkinhdoanh10.jpg
Vectorthietkecacloaicuahangshopkinhdoanh11.jpg

(Download 4 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
Report post contact: vector6.com@gmail.com