Vector động vật dễ thương trong sở thú 1


Ban yêu thích động vật, tuy nhiên bạn không có đủ điều kiện để đi du lịch chiêm ngưỡng chúng ngoài đời thực, thì bạn có thể vào sở thú, hoặc xem bộ vector này để tìm hiểu thêm về thế giới động vật nhé. (part 1)

Vectordongvatdethuongtrongsothu1.jpg
Vectordongvatdethuongtrongsothu2.jpg
Vectordongvatdethuongtrongsothu3.jpg
Vectordongvatdethuongtrongsothu4.jpg
Vectordongvatdethuongtrongsothu5.jpg
Vectordongvatdethuongtrongsothu6.jpg
Vectordongvatdethuongtrongsothu7.jpg
Vectordongvatdethuongtrongsothu8.jpg
Vectordongvatdethuongtrongsothu9.jpg
Vectordongvatdethuongtrongsothu10.jpg
Vectordongvatdethuongtrongsothu11.jpg
Vectordongvatdethuongtrongsothu12.jpg
Vectordongvatdethuongtrongsothu13.jpg

(Download 13 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare 

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]