Vector doanh nhân và con đường thành công 2


Mỗi người đều có một công việc khác nhau, doanh nhân đều có những con đường cho riêng mình để đạt được sự thành công mong muốn. Dưới đây là một số vector nhân vật về con người hoạt hình. Download miễn phí tại Vector6.com (part 2)

ZZ008019-ConvertedCustom.jpg
ZZ008026-ConvertedCustom.jpg
ZZ008027-ConvertedCustom.jpg
ZZ008029-ConvertedCustom.jpg
ZZ008034-ConvertedCustom.jpg
ZZ008035-ConvertedCustom.jpg
ZZ008038-ConvertedCustom.jpg
ZZ008039-ConvertedCustom.jpg
ZZ008013-ConvertedCustom.jpg
ZZ008014-ConvertedCustom.jpg

(Download 3 MB)

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]