Vector CV xin việc, hồ sơ giới thiệu bản thân


Vector giới thiệu bản thân, thiết kế chuyên nghiệp dành cho các thím đang đi xin việc.

vector cv nang luc ban than (1) (Custom) vector cv nang luc ban than (2) (Custom) vector cv nang luc ban than (3) (Custom) vector cv nang luc ban than (4) (Custom) vector cv nang luc ban than (5) (Custom) vector cv nang luc ban than (6) (Custom)

Vector CV xin việc, hồ sơ giới thiệu bản thân | EPS file | 9 MB

DOWNLOAD 1 | DOWNLOAD 2

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]