_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"vector6.com","urls":{"Home":"https://vector6.com","Category":"https://vector6.com/tong-hop-2/motion/after-effect-motion/","Archive":"https://vector6.com/2017/10/","Post":"https://vector6.com/psd-gap-3-cho-dan-kinh-doanh-chuyen-nghiep/","Page":"https://vector6.com/search_gcse/","Attachment":"https://vector6.com/psd-gap-3-cho-dan-kinh-doanh-chuyen-nghiep/freegfxdownload-free-vector-art-5-680x3501/","Nav_menu_item":"https://vector6.com/thiet-ke-in-an/","Opanda-item":"https://vector6.com/opanda-item/opanda_default_signin_locker/"}}_ap_ufee Vector công nhân xây dựng thành phố

Vector công nhân xây dựng thành phố


Với những bàn tay của các công nhân lành nghề, những kỹ sư uy tín, đã góp phần tạo nên diện mạo thành phố ngày 1 đổi thay, họ là những người thầm lặng, đang ngày đêm âm thầm xây từng viên gạch để tạo nên dáng vẻ hiện đại, hoa lệ của thành phố ngày hôm nay.

Vectorvecaccongnhanxaydungthanhpho1.jpg

Vectorvecaccongnhanxaydungthanhpho3.jpg
Vectorvecaccongnhanxaydungthanhpho4.jpg
Vectorvecaccongnhanxaydungthanhpho5.jpg
Vectorvecaccongnhanxaydungthanhpho6.jpg

(Download 5 MB) – Vip link 1Vip link 2Fshare – 4Share

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
Report post contact: vector6.com@gmail.com