Vector con người và niềm vui của thành phố 2


Trong cuộc sống đôi lúc chúng ta cần tạo ra những niềm vui cho riêng mình, dưới đây là một số nhân vật, con người những hình vẽ con người giữa thành phố sôi động. Download kho dữ liệu thiết kế tại Vector6.com (part 2)

21Custom.jpg
22Custom.jpg
23Custom.jpg
24Custom.jpg
25Custom.jpg
26Custom.jpg
27Custom.jpg
28Custom.jpg
29Custom.jpg
30Custom.jpg
31Custom.jpg
32Custom.jpg
33Custom.jpg
18Custom.jpg
19Custom.jpg
20Custom.jpg

(Download 13 MB)

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]