Vector con người và niềm vui của thành phố 1


Trong cuộc sống đôi lúc chúng ta cần tạo ra những niềm vui cho riêng mình, dưới đây là một số nhân vật, con người những hình vẽ con người giữa thành phố sôi động. Download kho dữ liệu thiết kế tại Vector6.com (part 1)

04Custom.jpg
05Custom.jpg
06Custom.jpg
07Custom.jpg
08Custom.jpg
09Custom.jpg
10Custom.jpg
11Custom.jpg
12Custom.jpg
13Custom.jpg
14Custom.jpg
15Custom.jpg
16Custom.jpg
17Custom.jpg
01Custom.jpg
02Custom.jpg
03Custom.jpg

(Download 15 MB)

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]