Vector chữ hán 12 con giáp

banner hiep hoi

Những con giáp được biến hóa dưới bàn tay của những ông đồ thành những nét chữ nho, chữ hán nhưng vẫn mang nét đặc trưng của con giáp. Download miễn phí kho đồ họa khủng lồ tại Vector6.com

11.jpg
22.jpg
33.jpg
44.jpg
55.jpg
66.jpg

(Download 2 MB)

free vector6


Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]