Vector chổi sơn và cọ vẽ màu sắc 2


Bộ đồ nghề dụng cụ dành cho giới họa sĩ, bao gồm nhiều loại chổi sơn, các cọ vẻ với kích thước khác nhau và gam màu sắc tuyệt đẹp để nghệ sĩ tạo nên 1 bức tranh tuyệt tác của mình. (part 2)

Vectorchoisonvacovemausac1cee75.jpg
Vectorchoisonvacovemausac2c919f.jpg
Vectorchoisonvacovemausac305381.jpg
Vectorchoisonvacovemausac4816cf.jpg
Vectorchoisonvacovemausac5c42bf.jpg
Vectorchoisonvacovemausac6ccf8a.jpg
Vectorchoisonvacovemausac716f32.jpg
Vectorchoisonvacovemausac8f6e41.jpg
Vectorchoisonvacovemausac9aa4ef.jpg
Vectorchoisonvacovemausac1038f72.jpg
Vectorchoisonvacovemausac114058a.jpg
Vectorchoisonvacovemausac12.jpg

(Download 18 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare 

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]