Vector chổi sơn và cọ vẽ màu sắc 1


Bộ đồ nghề dụng cụ dành cho giới họa sĩ, bao gồm nhiều loại chổi sơn, các cọ vẻ với kích thước khác nhau và gam màu sắc tuyệt đẹp để nghệ sĩ tạo nên 1 bức tranh tuyệt tác của mình. (part 1)

Vectorchoisonvacovemausac1.jpg
Vectorchoisonvacovemausac2.jpg
Vectorchoisonvacovemausac3.jpg
Vectorchoisonvacovemausac4.jpg
Vectorchoisonvacovemausac5.jpg
Vectorchoisonvacovemausac6.jpg
Vectorchoisonvacovemausac7.jpg
Vectorchoisonvacovemausac8.jpg
Vectorchoisonvacovemausac9.jpg
Vectorchoisonvacovemausac10.jpg
Vectorchoisonvacovemausac11.jpg

(Download 9 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare 

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]