Vector chào mừng ngày tim mạch thế giới 3


Một trái tim khỏe mạnh, sẽ mang đến cho mỗi chúng ta nguồn sống và sức khỏe mỗi ngày. Và để tôn vinh tầm quan trọng của hệ tim mạch đối với sự phát triển của cơ thể, hàng năm, cả thế giới lấy ngày 29.9 làm ngày tim mạch toàn thế giới. (part 3)

Vectorchaomungngaytimmachthegioi1a1413.jpg
Vectorchaomungngaytimmachthegioi2e740d.jpg
Vectorchaomungngaytimmachthegioi319397.jpg
Vectorchaomungngaytimmachthegioi4f11dd.jpg
Vectorchaomungngaytimmachthegioi526053.jpg
Vectorchaomungngaytimmachthegioi65a181.jpg
Vectorchaomungngaytimmachthegioi736d5a.jpg
Vectorchaomungngaytimmachthegioi88bad1.jpg
Vectorchaomungngaytimmachthegioi967713.jpg
Vectorchaomungngaytimmachthegioi102f6a0.jpg
Vectorchaomungngaytimmachthegioi113c8fe.jpg
Vectorchaomungngaytimmachthegioi12b6d4e.jpg
Vectorchaomungngaytimmachthegioi13b36fc.jpg
Vectorchaomungngaytimmachthegioi14475ed.jpg
Vectorchaomungngaytimmachthegioi155c9a7.jpg

(Download 15 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare –  4Share

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]