Vector chào mừng ngày tim mạch thế giới 1


Một trái tim khỏe mạnh, sẽ mang đến cho mỗi chúng ta nguồn sống và sức khỏe mỗi ngày. Và để tôn vinh tầm quan trọng của hệ tim mạch đối với sự phát triển của cơ thể, hàng năm, cả thế giới lấy ngày 29.9 làm ngày tim mạch toàn thế giới. (part 1)

Vectorchaomungngaytimmachthegioi1.jpg
Vectorchaomungngaytimmachthegioi2.jpg
Vectorchaomungngaytimmachthegioi3.jpg
Vectorchaomungngaytimmachthegioi4.jpg
Vectorchaomungngaytimmachthegioi5.jpg
Vectorchaomungngaytimmachthegioi6.jpg
Vectorchaomungngaytimmachthegioi7.jpg
Vectorchaomungngaytimmachthegioi8.jpg
Vectorchaomungngaytimmachthegioi9.jpg
Vectorchaomungngaytimmachthegioi10.jpg
Vectorchaomungngaytimmachthegioi11.jpg
Vectorchaomungngaytimmachthegioi12.jpg
Vectorchaomungngaytimmachthegioi13.jpg
Vectorchaomungngaytimmachthegioi14.jpg
Vectorchaomungngaytimmachthegioi15.jpg

(Download 16 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare –  4Share

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]