Vector cấu trúc nguyên tố hoá học 3


Bạn yêu thích môn hóa học, bạn đam mê những cấu trúc về nguyên tố phân tử của chúng, bạn muốn quan sát và phân tích câu trúc bên trong của 1 nguyên tố bao gồm những gì, vậy thì hãy tải bộ vector này ngay và luôn đi nhé. (part 3)

Vectorcautrucnguyentophantu1cb0da.jpg Vectorcautrucnguyentophantu29278b.jpg Vectorcautrucnguyentophantu3d2f39.jpg Vectorcautrucnguyentophantu4efbdd.jpg Vectorcautrucnguyentophantu5fdb7d.jpg Vectorcautrucnguyentophantu68d410.jpg Vectorcautrucnguyentophantu706d47.jpg Vectorcautrucnguyentophantu8d5147.jpg Vectorcautrucnguyentophantu952585.jpg Vectorcautrucnguyentophantu10b4fea.jpg Vectorcautrucnguyentophantu1131d40.jpg Vectorcautrucnguyentophantu12bb7cc.jpg

(Download 2 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare 

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]