Vector cấu trúc nguyên tố hoá học 2


Bạn yêu thích môn hóa học, bạn đam mê những cấu trúc về nguyên tố phân tử của chúng, bạn muốn quan sát và phân tích câu trúc bên trong của 1 nguyên tố bao gồm những gì, vậy thì hãy tải bộ vector này ngay và luôn đi nhé. (part 2)

Vectorcautrucnguyentophantu135be2.jpg Vectorcautrucnguyentophantu220d1b.jpg Vectorcautrucnguyentophantu35d56e.jpg Vectorcautrucnguyentophantu4295d2.jpg Vectorcautrucnguyentophantu5a903b.jpg Vectorcautrucnguyentophantu617252.jpg Vectorcautrucnguyentophantu75f6c0.jpg Vectorcautrucnguyentophantu8ca450.jpg Vectorcautrucnguyentophantu9f7f16.jpg Vectorcautrucnguyentophantu10ea08c.jpg Vectorcautrucnguyentophantu111e753.jpg Vectorcautrucnguyentophantu128b88b.jpg

(Download 1 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare 

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]