Vector cấu trúc nguyên tố hoá học 1


Bạn yêu thích môn hóa học, bạn đam mê những cấu trúc về nguyên tố phân tử của chúng, bạn muốn quan sát và phân tích câu trúc bên trong của 1 nguyên tố bao gồm những gì, vậy thì hãy tải bộ vector này ngay và luôn đi nhé. (part 1)

Vectorcautrucnguyentophantu1.jpg Vectorcautrucnguyentophantu2.jpg Vectorcautrucnguyentophantu3.jpg Vectorcautrucnguyentophantu4.jpg Vectorcautrucnguyentophantu5.jpg Vectorcautrucnguyentophantu6.jpg Vectorcautrucnguyentophantu7.jpg Vectorcautrucnguyentophantu8.jpg Vectorcautrucnguyentophantu9.jpg Vectorcautrucnguyentophantu10.jpg Vectorcautrucnguyentophantu11.jpg Vectorcautrucnguyentophantu12.jpg

(Download 1 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare 

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]