Vector cánh chim trên bầu trời xanh


Những chú chim được xếp bằng giấy bay lượn trên bầu trời xanh trông thật đẹp và lãng mạn, và chỉ có nghệ thuật thiết kế mới đem lại cho chúng ta những hình ảnh tuyệt vời như vậy.

Vectorcanhchimtrenbautroixanh1.jpg
Vectorcanhchimtrenbautroixanh2.jpg
Vectorcanhchimtrenbautroixanh3.jpg
Vectorcanhchimtrenbautroixanh4.jpg
Vectorcanhchimtrenbautroixanh5.jpg
Vectorcanhchimtrenbautroixanh6.jpg
Vectorcanhchimtrenbautroixanh7.jpg
Vectorcanhchimtrenbautroixanh8.jpg
Vectorcanhchimtrenbautroixanh9.jpg
Vectorcanhchimtrenbautroixanh10.jpg

(Download 3 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare 

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]