Vector các vụ nổ hạt nhân phóng xạ


Bom nguyên tử, bom hạt nhân, bom phóng xạ chất độc là những thứ vũ khí nguy hiểm bậc nhất và nguy hiểm nhất được sử dụng trong chiến tranh, mà hậu quả của nó gây ra vô cùng nặng nề cho cuộc sống, sinh mạng con người cũng như môi trường tự nhiên.

Vectorcacvunohatnhanphongxa1.jpg
Vectorcacvunohatnhanphongxa2.jpg
Vectorcacvunohatnhanphongxa3.jpg
Vectorcacvunohatnhanphongxa4.jpg
Vectorcacvunohatnhanphongxa5.jpg
Vectorcacvunohatnhanphongxa6.jpg
Vectorcacvunohatnhanphongxa7.jpg
Vectorcacvunohatnhanphongxa8.jpg

(Download 10 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare 

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]