Vector các ứng dụng của nam châm 2


Nam châm có vai trò rất quan trọng trong kỹ thuật xây dựng cũng như thiết kế, gia công các bộ phận kỹ thuật, nó tạo ra từ trường giúp mọi thứ ổn định và cân bằng hơn. (part 2)

Vectorcacungdungcuanamcham14b0ad.jpg
Vectorcacungdungcuanamcham296128.jpg
Vectorcacungdungcuanamcham345452.jpg
Vectorcacungdungcuanamcham453bc8.jpg
Vectorcacungdungcuanamcham58ea89.jpg
Vectorcacungdungcuanamcham6acf80.jpg
Vectorcacungdungcuanamcham74c887.jpg
Vectorcacungdungcuanamcham87e362.jpg
Vectorcacungdungcuanamcham90e2ab.jpg
Vectorcacungdungcuanamcham1075f12.jpg
Vectorcacungdungcuanamcham113043e.jpg
Vectorcacungdungcuanamcham12c56c2.jpg

(Download 5 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare 

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]