Vector các trạm điện cao thế


Những trạm điện cao thế được xây dựng hết sức công phu, kỳ công và trông thật hùng vĩ. Chúng giúp dẫn điện từ trung tâm điện lưới quốc gia tới tất cả các vùng miền quê hương của tổ quốc.

Vectorcactramdiencaothe1.jpg Vectorcactramdiencaothe2.jpg Vectorcactramdiencaothe3.jpg Vectorcactramdiencaothe4.jpg Vectorcactramdiencaothe5.jpg

(Download 6 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare 

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]l.com