Vector các nhãn hiệu bia trên thế giới 1


Những hãng bia nổi tiếng trên thế giới nổi bật với các nhãn hiệu, thiết kế logo hay hình ảnh phù hợp, giúp cho việc quảng bá đến tận tay người dùng khắp nơi. (part 1)

Vectorcacnhanhieubiatrenthegioi1.jpg Vectorcacnhanhieubiatrenthegioi2.jpg Vectorcacnhanhieubiatrenthegioi3.jpg Vectorcacnhanhieubiatrenthegioi4.jpg Vectorcacnhanhieubiatrenthegioi5.jpg Vectorcacnhanhieubiatrenthegioi6.jpg Vectorcacnhanhieubiatrenthegioi7.jpg Vectorcacnhanhieubiatrenthegioi8.jpg Vectorcacnhanhieubiatrenthegioi9.jpg Vectorcacnhanhieubiatrenthegioi10.jpg Vectorcacnhanhieubiatrenthegioi11.jpg Vectorcacnhanhieubiatrenthegioi12.jpg Vectorcacnhanhieubiatrenthegioi13.jpg

(Download 7 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare 

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]