Vector các nền kiến trúc nổi tiếng trên thế giới 2

banner hiep hoi

Mỗi quốc gia đều có những tòa nhà là biểu tượng của cả 1 quốc gia, 1 dân tộc như: Tòa thánh vatican ở Ý, đồng hồ bigband ở Anh, tòa tháp đôi ở Mỹ, ….. hãy cùng xem và tìm hiểu, chiêm ngưỡng nhé các bạn. (part 2)

Vectorcactoanhanoitiengtrenthegioi1f908a.jpg
Vectorcactoanhanoitiengtrenthegioi29b92e.jpg
Vectorcactoanhanoitiengtrenthegioi3ef51e.jpg
Vectorcactoanhanoitiengtrenthegioi4aa90a.jpg
Vectorcactoanhanoitiengtrenthegioi551dda.jpg
Vectorcactoanhanoitiengtrenthegioi6fa723.jpg
Vectorcactoanhanoitiengtrenthegioi710f3b.jpg
Vectorcactoanhanoitiengtrenthegioi8b7e59.jpg
Vectorcactoanhanoitiengtrenthegioi940a6c.jpg
Vectorcactoanhanoitiengtrenthegioi1082fbe.jpg
Vectorcactoanhanoitiengtrenthegioi112bd66.jpg
Vectorcactoanhanoitiengtrenthegioi123735d.jpg

(Download 3 MB) – Vip link 1Vip link 2 Fshare 

free vector6


Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]