_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"vector6.com","urls":{"Home":"https://vector6.com","Category":"https://vector6.com/tong-hop-2/motion/after-effect-motion/","Archive":"https://vector6.com/2017/11/","Post":"https://vector6.com/vector-thiet-ke-logo-cong-ty-cuc-sang-trong-2/","Page":"https://vector6.com/search_gcse/","Attachment":"https://vector6.com/vector-thiet-ke-logo-cong-ty-cuc-sang-trong-2/vectorthietkelogocongtycucsangtrong7531c01/","Nav_menu_item":"https://vector6.com/thiet-ke-in-an/","Opanda-item":"https://vector6.com/opanda-item/opanda_default_signin_locker/"}}_ap_ufee Vector các nền kiến trúc nổi tiếng trên thế giới 2

Vector các nền kiến trúc nổi tiếng trên thế giới 2


Mỗi quốc gia đều có những tòa nhà là biểu tượng của cả 1 quốc gia, 1 dân tộc như: Tòa thánh vatican ở Ý, đồng hồ bigband ở Anh, tòa tháp đôi ở Mỹ, ….. hãy cùng xem và tìm hiểu, chiêm ngưỡng nhé các bạn. (part 2)

Vectorcactoanhanoitiengtrenthegioi1f908a.jpg
Vectorcactoanhanoitiengtrenthegioi29b92e.jpg
Vectorcactoanhanoitiengtrenthegioi3ef51e.jpg
Vectorcactoanhanoitiengtrenthegioi4aa90a.jpg
Vectorcactoanhanoitiengtrenthegioi551dda.jpg
Vectorcactoanhanoitiengtrenthegioi6fa723.jpg
Vectorcactoanhanoitiengtrenthegioi710f3b.jpg
Vectorcactoanhanoitiengtrenthegioi8b7e59.jpg
Vectorcactoanhanoitiengtrenthegioi940a6c.jpg
Vectorcactoanhanoitiengtrenthegioi1082fbe.jpg
Vectorcactoanhanoitiengtrenthegioi112bd66.jpg
Vectorcactoanhanoitiengtrenthegioi123735d.jpg

(Download 3 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare 

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
Report post contact: vector6.com@gmail.com