Vector các nền kiến trúc nổi tiếng trên thế giới 1

banner hiep hoi

Mỗi quốc gia đều có những tòa nhà là biểu tượng của cả 1 quốc gia, 1 dân tộc như: Tòa thánh vatican ở Ý, đồng hồ bigband ở Anh, tòa tháp đôi ở Mỹ, ….. hãy cùng xem và tìm hiểu, chiêm ngưỡng nhé các bạn. (part 1)

Vectorcactoanhanoitiengtrenthegioi1.jpg
Vectorcactoanhanoitiengtrenthegioi2.jpg
Vectorcactoanhanoitiengtrenthegioi3.jpg
Vectorcactoanhanoitiengtrenthegioi4.jpg
Vectorcactoanhanoitiengtrenthegioi5.jpg
Vectorcactoanhanoitiengtrenthegioi6.jpg
Vectorcactoanhanoitiengtrenthegioi7.jpg
Vectorcactoanhanoitiengtrenthegioi8.jpg
Vectorcactoanhanoitiengtrenthegioi9.jpg
Vectorcactoanhanoitiengtrenthegioi10.jpg
Vectorcactoanhanoitiengtrenthegioi11.jpg
Vectorcactoanhanoitiengtrenthegioi12.jpg
Vectorcactoanhanoitiengtrenthegioi13.jpg

(Download 2 MB) – Vip link 1Vip link 2 Fshare 

free vector6


Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]