_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"vector6.com","urls":{"Home":"https://vector6.com","Category":"https://vector6.com/tong-hop-2/motion/after-effect-motion/","Archive":"https://vector6.com/2017/10/","Post":"https://vector6.com/psd-mockup-iphone-x-phai-noi-la-cuc-chat-2/","Page":"https://vector6.com/search_gcse/","Attachment":"https://vector6.com/psd-mockup-iphone-x-phai-noi-la-cuc-chat-2/mockup-iphone-x-trang-2/","Nav_menu_item":"https://vector6.com/thiet-ke-in-an/","Opanda-item":"https://vector6.com/opanda-item/opanda_default_signin_locker/"}}_ap_ufee Vector các nền kiến trúc nổi tiếng trên thế giới 1

Vector các nền kiến trúc nổi tiếng trên thế giới 1


Mỗi quốc gia đều có những tòa nhà là biểu tượng của cả 1 quốc gia, 1 dân tộc như: Tòa thánh vatican ở Ý, đồng hồ bigband ở Anh, tòa tháp đôi ở Mỹ, ….. hãy cùng xem và tìm hiểu, chiêm ngưỡng nhé các bạn. (part 1)

Vectorcactoanhanoitiengtrenthegioi1.jpg
Vectorcactoanhanoitiengtrenthegioi2.jpg
Vectorcactoanhanoitiengtrenthegioi3.jpg
Vectorcactoanhanoitiengtrenthegioi4.jpg
Vectorcactoanhanoitiengtrenthegioi5.jpg
Vectorcactoanhanoitiengtrenthegioi6.jpg
Vectorcactoanhanoitiengtrenthegioi7.jpg
Vectorcactoanhanoitiengtrenthegioi8.jpg
Vectorcactoanhanoitiengtrenthegioi9.jpg
Vectorcactoanhanoitiengtrenthegioi10.jpg
Vectorcactoanhanoitiengtrenthegioi11.jpg
Vectorcactoanhanoitiengtrenthegioi12.jpg
Vectorcactoanhanoitiengtrenthegioi13.jpg

(Download 2 MB) – Vip link 1Vip link 2Fshare 

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
Report post contact: vector6.com@gmail.com