Vector các môn võ thuật được vẽ bằng tay 2


Dưới ngòi bút nghệ thuật của các họa sĩ, những môn võ thuật được phát họa lại vô cùng sống động và ấn tượng, những chiêu thức, những thế võ khác nhau tạo nên bộ vector thật sự độc đáo này. (part 2)

Vectorcacmonvothuatduocvebangtay129e0e.jpg
Vectorcacmonvothuatduocvebangtay2d5926.jpg
Vectorcacmonvothuatduocvebangtay30e3a4.jpg
Vectorcacmonvothuatduocvebangtay4bd3b6.jpg
Vectorcacmonvothuatduocvebangtay5d1d7a.jpg
Vectorcacmonvothuatduocvebangtay65dd3a.jpg
Vectorcacmonvothuatduocvebangtay734437.jpg
Vectorcacmonvothuatduocvebangtay86f2ad.jpg
Vectorcacmonvothuatduocvebangtay90d47b.jpg
Vectorcacmonvothuatduocvebangtay10c3a23.jpg
Vectorcacmonvothuatduocvebangtay116b6f4.jpg
Vectorcacmonvothuatduocvebangtay121fadb.jpg

(Download 48 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare 

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]