Vector các môn võ thuật được vẽ bằng tay 1


Dưới ngòi bút nghệ thuật của các họa sĩ, những môn võ thuật được phát họa lại vô cùng sống động và ấn tượng, những chiêu thức, những thế võ khác nhau tạo nên bộ vector thật sự độc đáo này. (part 1)

Vectorcacmonvothuatduocvebangtay1.jpg
Vectorcacmonvothuatduocvebangtay2.jpg
Vectorcacmonvothuatduocvebangtay3.jpg
Vectorcacmonvothuatduocvebangtay4.jpg
Vectorcacmonvothuatduocvebangtay5.jpg
Vectorcacmonvothuatduocvebangtay6.jpg
Vectorcacmonvothuatduocvebangtay7.jpg
Vectorcacmonvothuatduocvebangtay8.jpg
Vectorcacmonvothuatduocvebangtay9.jpg
Vectorcacmonvothuatduocvebangtay10.jpg
Vectorcacmonvothuatduocvebangtay11.jpg
Vectorcacmonvothuatduocvebangtay12.jpg
Vectorcacmonvothuatduocvebangtay13.jpg

(Download 47 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare 

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]