Vector các màu caravat lịch lãm 2


Đàn ông lịch lãm và trông bảnh bao hơn với bộ vest và đặc biệt là những chiếc caravat với màu sắc phù hợp với bộ đồ đang mang trên người, hãy tham khảo bộ caravat dưới đây để chọn cho mình 1 mẫu phù hợp và đẹp nhất nhé. (part 2)

Vectorcacmaucaravatlichlam19953e.jpg
Vectorcacmaucaravatlichlam23d602.jpg
Vectorcacmaucaravatlichlam38af32.jpg
Vectorcacmaucaravatlichlam4decf0.jpg
Vectorcacmaucaravatlichlam531ae9.jpg
Vectorcacmaucaravatlichlam64043f.jpg
Vectorcacmaucaravatlichlam70112c.jpg
Vectorcacmaucaravatlichlam81f7a4.jpg
Vectorcacmaucaravatlichlam90dbd2.jpg
Vectorcacmaucaravatlichlam10b5168.jpg
Vectorcacmaucaravatlichlam11.jpg

(Download 14 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare 

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]