Vector các màu caravat lịch lãm 1


Đàn ông lịch lãm và trông bảnh bao hơn với bộ vest và đặc biệt là những chiếc caravat với màu sắc phù hợp với bộ đồ đang mang trên người, hãy tham khảo bộ caravat dưới đây để chọn cho mình 1 mẫu phù hợp và đẹp nhất nhé. (part 1)

Vectorcacmaucaravatlichlam1.jpg
Vectorcacmaucaravatlichlam2.jpg
Vectorcacmaucaravatlichlam3.jpg
Vectorcacmaucaravatlichlam4.jpg
Vectorcacmaucaravatlichlam5.jpg
Vectorcacmaucaravatlichlam6.jpg
Vectorcacmaucaravatlichlam7.jpg
Vectorcacmaucaravatlichlam8.jpg
Vectorcacmaucaravatlichlam9.jpg
Vectorcacmaucaravatlichlam10.jpg

(Download 28 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare 

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]