Vector các loại xe vận chuyển máy móc 2


Rất nhiều các loại xe khác nhau như: xe chở vật liệu, xe chở hàng, bê tông, xe máy xúc, xe đầu kéo, máy ủi…. phục vụ cho công việc sản xuất nền công nghiệp kinh tế. (part 2)

Vectorcacloaixesanxuatcongnghiep14c625.jpg
Vectorcacloaixesanxuatcongnghiep2c0424.jpg
Vectorcacloaixesanxuatcongnghiep36a314.jpg
Vectorcacloaixesanxuatcongnghiep440c01.jpg
Vectorcacloaixesanxuatcongnghiep5f6253.jpg
Vectorcacloaixesanxuatcongnghiep636a7d.jpg
Vectorcacloaixesanxuatcongnghiep74720d.jpg
Vectorcacloaixesanxuatcongnghiep85981f.jpg
Vectorcacloaixesanxuatcongnghiep994909.jpg
Vectorcacloaixesanxuatcongnghiep1012708.jpg
Vectorcacloaixesanxuatcongnghiep11b14a5.jpg
Vectorcacloaixesanxuatcongnghiep12b792d.jpg

(Download 5 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]