Vector các loại xe vận chuyển máy móc 1

banner hiep hoi

Rất nhiều các loại xe khác nhau như: xe chở vật liệu, xe chở hàng, bê tông, xe máy xúc, xe đầu kéo, máy ủi…. phục vụ cho công việc sản xuất nền công nghiệp kinh tế. (part 1)

Vectorcacloaixesanxuatcongnghiep1.jpg
Vectorcacloaixesanxuatcongnghiep2.jpg
Vectorcacloaixesanxuatcongnghiep3.jpg
Vectorcacloaixesanxuatcongnghiep4.jpg
Vectorcacloaixesanxuatcongnghiep5.jpg
Vectorcacloaixesanxuatcongnghiep6.jpg
Vectorcacloaixesanxuatcongnghiep7.jpg
Vectorcacloaixesanxuatcongnghiep8.jpg
Vectorcacloaixesanxuatcongnghiep9.jpg
Vectorcacloaixesanxuatcongnghiep10.jpg
Vectorcacloaixesanxuatcongnghiep11.jpg
Vectorcacloaixesanxuatcongnghiep12.jpg
Vectorcacloaixesanxuatcongnghiep13.jpg

(Download 6 MB) – Vip link 1Vip link 2 Fshare

free vector6


Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]