Vector các loại xe công trình xây dựng 2


Tổng hợp các loại xe phục vụ cho các công trình xây dựng như xe cẩn cẩu, xe xúc đất, xe chở cát, xe đầu máy kéo…. (part 2)

Vectorcacloaixecongtrinhxaydung1e3ccf.jpg Vectorcacloaixecongtrinhxaydung217779.jpg Vectorcacloaixecongtrinhxaydung343978.jpg Vectorcacloaixecongtrinhxaydung49fb8b.jpg Vectorcacloaixecongtrinhxaydung56ff33.jpg Vectorcacloaixecongtrinhxaydung6900d8.jpg Vectorcacloaixecongtrinhxaydung7356ab.jpg Vectorcacloaixecongtrinhxaydung8ac9fd.jpg Vectorcacloaixecongtrinhxaydung92fb1a.jpg Vectorcacloaixecongtrinhxaydung10d2ed4.jpg Vectorcacloaixecongtrinhxaydung11c8993.jpg

File: Vector-cac-loai-xe-cong-trinh-xay-dung-2.rar

DOWNLOAD

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]