Vector các loại xe công trình xây dựng 1

banner hiep hoi

Tổng hợp các loại xe phục vụ cho các công trình xây dựng như xe cẩn cẩu, xe xúc đất, xe chở cát, xe đầu máy kéo…. (part 1)

Vectorcacloaixecongtrinhxaydung1.jpg Vectorcacloaixecongtrinhxaydung2.jpg Vectorcacloaixecongtrinhxaydung3.jpg Vectorcacloaixecongtrinhxaydung4.jpg Vectorcacloaixecongtrinhxaydung5.jpg Vectorcacloaixecongtrinhxaydung6.jpg Vectorcacloaixecongtrinhxaydung7.jpg Vectorcacloaixecongtrinhxaydung8.jpg Vectorcacloaixecongtrinhxaydung9.jpg Vectorcacloaixecongtrinhxaydung10.jpg Vectorcacloaixecongtrinhxaydung11.jpg

File: Vector-cac-loai-xe-cong-trinh-xay-dung-1.rar

DOWNLOAD

free vector6


Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]