Vector các loại vũ khí hoạt hình 2


Bạn yêu thích vũ khí chiến đấu, đặc biệt là các loại kiếm, gươm, khiêng, búa, rìa, …. thì đây chính là bộ vector mà bạn tha hồ lựa chọn, hãy cầm lên và chiến đấu thôi nào. (part 2)

Vectorcacloaivukhikiemguomkhieng18f727.jpg
Vectorcacloaivukhikiemguomkhieng2b528e.jpg
Vectorcacloaivukhikiemguomkhieng3de71c.jpg
Vectorcacloaivukhikiemguomkhieng4fc513.jpg
Vectorcacloaivukhikiemguomkhieng5bff78.jpg
Vectorcacloaivukhikiemguomkhieng6ee2a3.jpg
Vectorcacloaivukhikiemguomkhieng7e46c5.jpg
Vectorcacloaivukhikiemguomkhieng86a012.jpg
Vectorcacloaivukhikiemguomkhieng90c2b5.jpg
Vectorcacloaivukhikiemguomkhieng10ebcb1.jpg
Vectorcacloaivukhikiemguomkhieng1148e95.jpg
Vectorcacloaivukhikiemguomkhieng12a9e4b.jpg

(Download 27 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare 

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]