Vector các loại thùng rác công cộng


Những chiếc thùng rác công cộng với đầy đủ các loại màu sắc và kiểu dáng khác nhau với nhiệm vụ giữ gìn vệ sinh môi trường và nâng cao ý thức của người dân, góp phần vào việc làm cho thành phố ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Vectorcacloaithungraccongcong1.jpg
Vectorcacloaithungraccongcong2.jpg
Vectorcacloaithungraccongcong3.jpg
Vectorcacloaithungraccongcong4.jpg
Vectorcacloaithungraccongcong5.jpg
Vectorcacloaithungraccongcong6.jpg
Vectorcacloaithungraccongcong7.jpg
Vectorcacloaithungraccongcong8.jpg
Vectorcacloaithungraccongcong9.jpg
Vectorcacloaithungraccongcong10.jpg

(Download 2 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare 

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]