Vector các loại tem thư trên thế giới


Những loại tem thư cũng như phong bì thư của các nước trên thế giới được thiết kế như thế nào, hình dáng và kích thước ra sao? chỉ cần xem bộ vector dưới đây, bạn sẽ có thể biết được những điều đó.

Vectorcacloaitemthutrenthegioi1.jpg Vectorcacloaitemthutrenthegioi2.jpg Vectorcacloaitemthutrenthegioi3.jpg

(Download 14 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare 

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]