Vector các loại bút máy, bút chì 1


Bộ sưu tập tất cả các loại bút máy, bút chì thích hợp cho các bạn lựa chọn trong công việc của mình, từ kiểu sáng đến màu sắc, từ sang trọng quý phái đến bình dân, đều có trong bộ vector này. (part 1)

Vectorcacloaibutmaybutchi1.jpg
Vectorcacloaibutmaybutchi2.jpg
Vectorcacloaibutmaybutchi3.jpg
Vectorcacloaibutmaybutchi4.jpg
Vectorcacloaibutmaybutchi5.jpg
Vectorcacloaibutmaybutchi6.jpg
Vectorcacloaibutmaybutchi7.jpg
Vectorcacloaibutmaybutchi8.jpg
Vectorcacloaibutmaybutchi9.jpg
Vectorcacloaibutmaybutchi10.jpg
Vectorcacloaibutmaybutchi11.jpg
Vectorcacloaibutmaybutchi12.jpg

(Download 8 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare 

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]