Vector các loại máy bay dân dụng 1


Máy bay không những chuyên chở hành khách, con người, mà chúng còn có nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa, lương thực, thực phẩm, và dưới đây chính là các loại máy bay dân dụng phục vụ cho con người. (part 1)

Vectorcacloaimaybaydandung1.jpg Vectorcacloaimaybaydandung2.jpg Vectorcacloaimaybaydandung3.jpg Vectorcacloaimaybaydandung4.jpg Vectorcacloaimaybaydandung5.jpg Vectorcacloaimaybaydandung6.jpg Vectorcacloaimaybaydandung7.jpg Vectorcacloaimaybaydandung8.jpg Vectorcacloaimaybaydandung9.jpg Vectorcacloaimaybaydandung10.jpg

File 7MB:  DOWNLOAD

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]