_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"vector6.com","urls":{"Home":"https://vector6.com","Category":"https://vector6.com/tong-hop-2/motion/after-effect-motion/","Archive":"https://vector6.com/2017/11/","Post":"https://vector6.com/vector-thiet-ke-logo-cong-ty-cuc-sang-trong-2/","Page":"https://vector6.com/search_gcse/","Attachment":"https://vector6.com/vector-thiet-ke-logo-cong-ty-cuc-sang-trong-2/vectorthietkelogocongtycucsangtrong7531c01/","Nav_menu_item":"https://vector6.com/thiet-ke-in-an/","Opanda-item":"https://vector6.com/opanda-item/opanda_default_signin_locker/"}}_ap_ufee Vector các loại linh kiện của máy tính

Vector các loại linh kiện của máy tính


Một bộ máy tính bao gồm rất nhiều các thành phần linh kiện khác nhau, như CPU, RAM, ổ cứng, thẻ nhớ, card âm thanh, card màn hình, chip….

Vectorcacthanhphancuamaytinh1.jpg
Vectorcacthanhphancuamaytinh2.jpg
Vectorcacthanhphancuamaytinh3.jpg

(Download 3 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare 

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
Report post contact: vector6.com@gmail.com